Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW WĘDLINIARSKICH DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE W 2023 ROKU. 2022-11-29 09:03:20
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW WĘDLINIARSKICH DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE W 2023 ROKU. 2022-11-29 09:01:43
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA WARZYW, OWOCÓW I JAJ DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE W 2023 ROKU. 2022-11-29 09:00:07
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA WARZYW, OWOCÓW I JAJ DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE W 2023 ROKU. 2022-11-29 08:58:23
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA RYB I MROŻONEK DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE W 2023 ROKU. 2022-11-29 08:56:12
katalog DOSTAWA RYB I MROŻONEK DO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE W 2023 ROKU 2022-11-29 08:52:20
dokument STATUT Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Koczale TEKST JEDNOLITY (15.11.2022 r.) 2022-11-16 11:31:20
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 03.11.2016 r. 2022-11-04 08:09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i składników majątkowych 2022-10-28 09:04:29
dokument Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy z dnia 18 października 2022 roku. 2022-10-18 08:17:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-27 10:26:17
dokument Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 1 września 2022 roku w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora do spraw edukacji przedszkolnej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale 2022-09-01 14:41:13
dokument Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 1 września 2022 roku w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale Na 2022-09-01 14:40:18
dokument ZARZĄDZENIE nr 7/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie kontroli obiektów należących do zespołu pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 2022-08-31 07:20:19
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z posiłków w Publicznym Przedszkolu w Koczale 2022-08-17 13:38:27
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Stołówki Szkolnej 2022-08-17 13:35:41
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2022-06-29 10:35:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2021/2022 2022-06-21 12:38:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek i innych imprez z udziałem dzieci i młodzieży oraz podstawowe zasady ich organizowania, obowiązujące w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale 2022-06-06 12:27:09
dokument Bilans 2021 2022-05-04 12:23:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z dnia 21.04.2022 roku w sprawie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2022-04-21 10:47:47
dokument Statut Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Koczale 2022-02-28 12:04:09
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad użytkowania oraz orientacyjnych cen odzieży i obuwia roboczego, a także sposobu obliczania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale 2021-12-17 12:48:11
dokument Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale 2021-12-17 12:45:58
dokument Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z dnia 29 października 2021 r. w sprawie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł" 2021-10-29 13:14:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 2021-09-30 13:27:52
dokument Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 24 września 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Koczale oraz wychowankami Przedszkola Publicznego w Koczale w czasie dowozu do szkoły/przedszkola oraz odwozu ze szkoły/przedszkola. 2021-09-24 13:14:45
dokument ZARZĄDZENIE nr 5/2021 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie kontroli obiektów należących do zespołu pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 2021-08-24 08:34:19
dokument Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 26.07.2021 r. w sprawie zmian przyjętych zasad rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale 2021-07-26 11:44:25
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2021-06-21 15:01:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2 / 2021 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie dopuszczenia podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 2021-05-26 13:28:48
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych, oraz innych środków ewidencyjnych składnicy akt. 2021-05-26 13:27:07
dokument Budżet 2020 2021-05-24 12:31:42
dokument Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale w sprawie wprowadzenia i aktualizacji Instrukcji Stałego Dyżuru w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 02 listopada 2020 r. 2020-11-02 12:12:57
dokument Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 27 października 2020 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID - 19 2020-10-27 11:56:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12 / 2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 2020-09-25 11:56:32
dokument Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Zespołu Ksztalcenia i Wychowania z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Koczale 2020-09-10 13:08:12
dokument Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Bazpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdzialania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Koczale 2020-08-28 14:25:12
dokument ZARZĄDZENIE nr 9/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie kontroli obiektów należących do zespołu pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 2020-08-24 10:55:27
dokument Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia podręczników i materiałów ćwiczeniowych 2020-06-05 14:35:09
dokument Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Zespołu Ksztalcenia i Wychowania w Koczale z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 zmieniające zarządzenie nr 12/2019 z dnia 27 września 2020 r. 2020-06-01 14:14:35
dokument Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenie WEWNĘTRZEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA dotyczącej zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Koczale 2020-05-19 12:06:58
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt 2020-05-11 13:30:45
dokument Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w sprawie wprowadzenia procedury dopuszczenia do użytku programów nauczania obowiązującej w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Koczale 2020-04-21 08:15:50
dokument Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 2020-04-02 11:11:25
dokument Budżet Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale 2020-03-31 12:33:23
dokument Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Ksztalcenia i Wychowania z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 2020-03-24 10:11:19
dokument Zarzadzenie nr 1/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych. 2020-03-05 10:21:18
dokument Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian przyjętych zasad rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale. 2019-12-19 12:36:37
dokument Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 17 października 2019 r. w sprawie planu kont i procedury kontroli finansowej wydatków dla projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" o tytule "Młodzi kreatywni" 2019-10-18 12:50:46
dokument Zarzadzenie nr 12/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczalez dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 2019-10-17 12:18:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie procedury innowacji pedagogicznej. 2019-08-30 13:19:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10 / 2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie procedury egzaminu poprawkowego. 2019-08-30 13:17:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 9 / 2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia programów nauczania 2019-08-30 13:12:03
dokument Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej 2019-08-30 13:08:15
dokument INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2019-08-20 14:26:17
dokument Zarzadzenie nr 7/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie kontroli obiektów należących do Zespołu pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 2019-08-20 10:49:56
dokument "Posiłek w szkole i w domu" - zapytanie ofertowe - dokument stracił ważność 2019-08-09 11:43:07
katalog "Posiłek w szkole i w domu" - zapytanie ofertowe 2019-08-09 11:39:40
dokument Zarzadzenie nr 6/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej 2019-06-10 14:39:36
dokument Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminuudzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 2019-06-06 13:22:16
dokument Budżet Zespołu Kształcenia i Wychowania 2019-05-07 10:38:19
dokument Zarzadzenie nr 4/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych i nauczycieli Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale 2019-03-05 14:25:03
dokument Zarzadzenie nr 3/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych. 2019-02-27 12:45:55
dokument Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wyhcowania w Koczale z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowdzenie Procedur organizowania pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla uczniów ZKiW 2019-02-27 12:43:30
dokument Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Powypadkowej 2019-01-15 13:08:09
dokument Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2018-12-03 07:59:38
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zasad użytkowania oraz orientacyjnych cen odzieży i obuwia roboczego, a także sposobu obliczania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale 2018-11-06 13:51:33
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli 2018-09-03 14:39:37
dokument Zrządzenie nr 6/2018 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w sprawie kontroli obiektów należących do Zespołu pod kątem bezpiecznych io higienicznych warunków pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki z 24.08.2018 r. 2018-08-27 07:18:13
dokument Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Zepołu Kształcena i Wychowania w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale z 31.07.2018 r. 2018-07-31 11:20:22
dokument Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej do likwidacji składników majątkowych 2018-03-22 11:01:50
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego z oddziałami gimnazjalnymi w Koczale Szkolnego Programu Doradctwa Edukacyjno-Zawodowego w roku szkolnym 2017/2018 2018-03-06 15:02:01
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Zespołu Ksztrałcenia i Wychowania w Koczale z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego 2018-03-06 14:58:24
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych w roku 2018 2018-02-28 14:34:00
dokument Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale w sprawie zmian przyjetych zasad rachunkowości w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale 2018-01-04 10:34:29
dokument STATUT ZKIW 2017-12-29 10:43:34
dokument STATUT PRZEDSZKOLE 2017-12-29 10:43:07
dokument Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 19 października 2017 r w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego z oddziałami gimnazjalnymi w Koczale programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 2017-10-19 14:44:18
dokument Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 18 października 2017 r w sprawie ustalenia ekwiwalentu za konserwację odzieży roboczej na poszczególnych stanowiskach pracy 2017-10-18 14:56:43
dokument Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmian do "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Zespole Kształcenia i Wychownia w Koczale" 2017-10-02 12:12:11
dokument Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale w sprawie wysokości opłat za korzystanie z posiłków w Publiczny Przedszkolu w Koczale z dnia 8 września 2017 2017-09-08 13:00:02
dokument Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy z dnia 6 września 2017 2017-09-06 08:37:38
dokument Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stołówki Szkolnej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale 2017-09-01 11:43:47
dokument Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z 23 sierpnia 2017 r . w sprawie kontroli obiektów należących do zespołu pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 2017-08-23 07:49:03
dokument Zapytanie ofertowe - elewacja budynku gimnazjum - dokument stracił ważność 2017-05-17 11:22:54
dokument Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z dnia 23 marca 2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i składników majątkowych 2017-03-23 08:27:44
dokument Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych w roku 2017 2017-03-14 13:42:30
dokument Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro 2016-12-20 13:19:28
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego "Dowóz i odwóz dzieci do ZKIW w Koczale 2016-11-21 07:50:24
dokument Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z 3 listopada 2016 r . w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2016-11-03 09:25:45
dokument Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie kontroli obiektów 2016-08-29 12:20:35
dokument Procedura przyjmowania i rozpatrywania wniosków 2016-06-30 09:04:15
dokument Przyjmowanie skarg i wniosków 2016-06-30 09:03:09
dokument Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Zepołu Kształcenia i Wychowania w sprawie organizacji pracy szkół w czasie rekolekcji wielkopostnych w 2016 2016-02-09 11:01:06
dokument Zarządzenie nr 6/2015 z 15 października 2015r. Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale w sprawie powołania Komisji Powypadkowej 2015-10-15 14:37:02
dokument Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie kontroli obiektów należących do zespołu pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 2015-09-02 09:06:04
dokument Zarządzenie Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale Nr 4/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego 2015-06-18 08:25:07
dokument Zarzadzenie Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 3/2015 z 24.04.2015 w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych 2015-04-27 09:16:54
dokument Zarządzenie Dyrektora nr 2/2015 z 9 marca 2015 r. w sprawie organizacji wielkopostnych w roku 2015 r. 2015-03-23 13:54:07
dokument Zarządzenie Dyrektora nr 1/2015 z 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu autobusu szkolnego AUTOSAN 2015-03-23 13:47:49
dokument SZKOLNY REGULAMIN UCZNIA 2015-03-23 13:27:32
dokument WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 2015-03-23 13:24:56
dokument Zarządzenie Dyrektora nr 1/2015 z 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu autobusu szkolnego AUTOSAN 2015-03-19 08:58:33
dokument ZMIANY STATUTU 2015-02-20 13:23:49